Δημοτικό, Μαθηματικά
 
Θέματα
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ANA ΒΙΒΛΙO
 
Κατηγορίες
 
Όλα | Α | Β | Γ | Δ | Ε |Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
'Εννοια δεκαδικών αριθμών -Α' μέρος
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Δεκαδικοί αριθμοί
Θεωρία
'Εννοια δεκαδικών αριθμών -Β' μέρος
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Δεκαδικοί αριθμοί
Θεωρία
Άθροισμα και Διαφορά γωνιών
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Γεωμετρία - Γωνίες
Θεωρία
Αναλογίες
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Λόγοι αναλογίες - Ποσοστά
Θεωρία
Ανάπτυγμα επιφάνειας κύβου
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Κύβος
Θεωρία
Ανάπτυγμα και εμβαδό επιφάνειας ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
Θεωρία
Ανάπτυγμα και εμβαδό κυλίνδρου
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Κύλινδρος
Θεωρία
Ανταλλαγή
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Ακέραιοι αριθμοί - Αξία Θέσης Ψηφίου
Θεωρία
Αξία Θέσης
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Ακέραιοι αριθμοί - Αξία Θέσης Ψηφίου
Θεωρία
Αξία θέσης δεκαδικού ψηφίου -Α' μέρος
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Δεκαδικοί αριθμοί
Θεωρία
Αξία θέσης δεκαδικού ψηφίου -Β΄ μέρος
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Δεκαδικοί αριθμοί
Θεωρία
Απλοποίηση Κλασμάτων
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Κλάσματα
Θεωρία
Αποκωδικοποίηση γραφικής παράστασης
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Γραφικές παραστάσεις
Θεωρία
Αριθμοί 101, 200, 1000
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Ακέραιοι αριθμοί - Έννοια και αισθητοποίηση
Θεωρία
Αριθμοί από το 10 - 20
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Ακέραιοι αριθμοί - Έννοια και αισθητοποίηση
Θεωρία
Αριθμοί από το 20 - 100
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Ακέραιοι αριθμοί - Έννοια και αισθητοποίηση
Θεωρία
Αφαίρεση ακεραίου από μικτό αριθμό
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Κλάσματα
Θεωρία
Αφαίρεση αριθμών μέσα στη δεκάδα
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Ακέραιοι αριθμοί
Θεωρία
Αφαίρεση δεκαδικών αριθμών
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Δεκαδικοί αριθμοί
Θεωρία
Αφαίρεση κλάσματος από ακέραιο αριθμό
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Κλάσματα
Θεωρία
Αφαίρεση κλάσματος από μικτό αριθμό
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Κλάσματα
Θεωρία
Αφαίρεση με υπέρβαση του δέκα
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Ακέραιοι αριθμοί
Θεωρία
Αφαίρεση μικτού από ακέραιο αριθμό
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Κλάσματα
Θεωρία
Αφαίρεση μικτού από μικτό αριθμό
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Κλάσματα
Θεωρία
Γεωμετρικά στερεά
Εκπαιδευτικά Θέματα >> 01b ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΑ >> Γεωμετρικά στερεά
Θεωρία
Προηγούμενη Σελίδα  l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l  Επόμενη Σελίδα