ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Συνδρομητές αφού σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

- Στην ιστοσελίδα γίνονται αλλαγές και αναπροσαρμογή του περιεχομένου της βάση των αλλαγών που έγιναν η θα γίνουν στο μέλλον στα σχολικά βιβλία.

- Οι Αλλαγές γίνονται σε υπάρχοντα μαθήματα που τυχών έγιναν αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας όπως τα Νέα Έλληνικά - Μαθηματικά Α΄Δημοτικού

- Θα προστεθούν και ΝΕΑ μαθήματα που δέν υπήρχαν προηγουμένως όπως τα Αρχαία Ελληνικά - Όμηρος- Οδύσεια κτλ

- Ζητούμαι την κατανόηση σας για τον χρόνο που απαιτήται να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες .

- Στο επόμενο σύντομο διάστημα μπορείτε να δείτε τα ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και τις  αναπροσαρμογές                 

Σας  Ευχαριστούμε